REPIC C.Crabuzza/F.Sanna

 

Aquesta dolor intermitenta

Un cop cada minutu

Més forta i més forta i més forta

A los que han tengut més dolor

A los que han aguantat

A los que han demanat

 

Als descomparits, als torturats

Als pobres, als arrobats, als desamparats

Als condemnats a una pena massa gran i sense raó

Als sense terra

 

I quan és més difícil

Escomenç a respirar

I comptant repic a repic

Me pos a ballar

I parl amb mon fill i li dic

Que seguirem ballant

 

 

Aquesta dolor intermitenta

Un cop cada minutu

Més forta i més forta i més forta

A los que han tengut més dolor

A los que han aguantat

A los que han demanat

 

I quant és més difícil

Escomenç a respirar

I comptant repic a repic

Me pos a ballar

I parl amb mon fill i li dic

Que seguirem ballant

I parl amb mon fill i li dic

Que seguirem ballant

 

 

Ninat-me al so de aqueix repic

Que acompanya la dança mia

Tomborino que toca sense pauses

Repic de dolor

I de vida

 

 

Rintocco Questo dolore intermittente/ un colpo ogni minuto/ più forte e più forte e più forte/ a chi ha avuto più dolore/ a chi ha resistito/ a chi ha domandato Agli scomparsi, ai torturati/ ai poveri, ai derubati, ai senza riparo/ ai condannati a una pena troppo grande e senza ragione/ ai senza terra E quando è più difficile/ comincio a respirare/ e contando rintocco a rintocco/ mi metto a ballare/ e parlo con mio figlio e gli dico/ che continueremo a ballare Questo dolore intermittente/ un colpo ogni minuto/ più forte e più forte e più forte/ a chi ha avuto più dolore/ a chi ha resistito/ a chi ha domandato E quando è più difficile/ comincio a respirare/ e contando i rintocchi/ mi metto a ballare/ e parlo con mio figlio e gli dico/ che continueremo a ballare Ninnandomi al suono di questo rintocco/ che accompagna la mia danza/ un tamburo che suona senza pausa/ rintocco di dolore e di vita